Khoá học này dành cho ai?

 • Các bạn sinh viên từ năm 1 - 4 mong muốn làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia

 • Người đi làm dưới 1 - 2 năm kinh nghiệm muốn "fast-track" để thăng tiến trong sự nghiệp thông qua chương trình Management Trainee

Bạn nhận được gì sau khoá học

 • Hiểu rõ các vòng thi (mục đích, cách thức, tiêu chí) của một chương trình MT

 • Nâng cao khả năng trúng tuyển từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước

 • Tham gia cộng đồng dành riêng cho học viên của VOCO Center, nơi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và mở rộng networking với các cá nhân thuộc da dạng lĩnh vực

Nội dung khoá học

  1. 1. Giới thiệu mở đầu

  2. 2. Góc nhìn của ứng viên

  3. 3. Điều nhà tuyển dụng đang tìm kiếm

  4. 4. Từ ngữ sử dụng trong CV

  5. 5. Các phần chính trong CV

  6. 6. Từ ngữ sử dụng trong CV (Cont) và CV mẫu

  7. 7. Các lỗi sai phổ biến

  8. 8. Hoạt động sửa CV trực tiếp

  9. 9. Tóm tắt bài học + Q&A.mp4

  1. 1. Welcome and Break the ice

  2. 2. Các mục thông tin của Application round

  3. 3. Tại sao lại rớt Application round

  4. 4. Q&A

  5. 5. End

  1. 1. Giới thiệu

  2. 2. Các loại online test

  3. Tại sao em rớt?

  4. Điểm chuẩn

  5. Q&A

  1. 1. Giới thiệu

  2. 2. Quy trình tuyển dụng [Phỏng vấn sơ bộ và phỏng vấn vòng cuối]

  3. 3. Các hình thức phỏng vấn

  4. 4. Hỏi đáp về hình thức phỏng vấn

  5. 5. Hỏi đáp về hình thức phỏng vấn (2)

  6. 6. Doanh nghiệp tìm kiếm thông tin gì qua phỏng vấn

  7. 7. Chuẩn bị trước phỏng vấn

  8. 8. Lời khuyên cho phỏng vấn - Be yourself

  9. 9. Hỏi đáp về 3 yếu tố Can do - Will do - Will fit

  10. 10. Introvert có phải là bất lợi khi phỏng vấn

  11. 11. Tầm quan trọng của Tiếng Anh trong phỏng vấn

  12. 12. Câu hỏi về Business Case

  13. 13. Thể hiện kỹ năng trong phỏng vấn

  14. 14. Tìm hiểu văn hóa công ty

  15. 15. Q&A

  1. Giới thiệu buổi học

   FREE PREVIEW
  2. 3 yếu tố đánh giá sự phù hợp của ứng viên với công ty

   FREE PREVIEW
  3. Vòng ACC là gì? Mục đích là gì?

  4. Phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên trong vòng AC (Phần 1)

  5. Phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên trong vòng AC (Phần 2)

  6. Chuẩn bị cho vòng AC: Làm gì trước - trong - sau vòng AC? (Phần 1)

  7. Chuẩn bị cho vòng AC: Làm gì trước - trong - sau vòng AC? (Phần 2)

  8. Q&A01: Muốn thử MT nhưng công ty không thuộc industry mình thích?

  9. Q&A02: Thích chương trình MT nhưng không thích ngành FMGC?

  10. Q&A03: Các cuộc thi MT có giới hạn

  11. Q&A04: Quan điểm về vấn đề làm việc trong ngành thuốc lá_là sinh viên năm 3 có được prefer hơn khi thi MT không?

  12. Q&A05: SV năm 2 chuẩn bị nền tảng gì đến đi thi - không có kinh nghiệm làm việc thì mang gì đi thi MT?

  13. Q&A06: Đối với người đã đi làm 1 năm thì nhà tuyển dụng có cái nhìn khác so với Fresh không?

  14. Lởi nhắn nhủ cuối cùng

  15. Chuẩn bị cho vòng AC: Làm gì trước - trong - sau vòng AC? (Phần 2)

  16. Phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên trong vòng AC (phần 2)

About this course

 • $100,000.00
 • 50 lessons
 • 6.5 hours of video content

Gặp gỡ giảng viên

Chị Lưu Thanh Huyền

Forbes Under 30 Vietnam (class 2022), Head of People & Organization Development cum HRBP Digital L'Oréal, Founder VOCO Center & VOCF, Từng là Trưởng Phòng Nhân sự trẻ tuổi nhất Unilever , HR Trainee Unilever 2013

Anh Phan Hoàng Luân

Category & Account Management Lead tại Baemin. Anh mang trong mình đầy kinh nghiệm trinh chiến trong các cuộc thi: Top 10 YSEALI Food Innovation 2016; VN Champion P&G CEO Challenge 2017; Consolation Prize Talent Generation 2018; 9 VN Finalist Adecco’s CEO for One Month 2019. Các chương trình Management Trainee anh đã ứng tuyển: Avery Dennison GOLD 2018; BAT 2018; Management Trainee SPVB 2019; UFLP 2019 và là MT Nestlé 2019

Anh Ngô Hữu Thành

Anh Ngô Hữu Thành - Talent Management & Organizational Development Expert tại Techcombank. Trước đây, anh là Talent Engagement Executive tại British American Tobacco. Dưới góc độ nhà tuyển dụng của các tập đoàn lớn, góc nhìn của anh về vòng AC: "AC is often perceived as the toughest round where candidates have to actively show leadership capabilities through their knowledge, behaviours and attitudes whilst working on a business simulation in a limited time frame for each exercise."